Сочинения по картинам Венецианова А.Г.

  • Сочинение-описание картине А.Г. Венецианова «На пашне. Весна»
  • Описание картины Венецианова «Захарка»